RAAK ViaVote (Vision in de Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt)

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van:
12sia_logovoorsite

Nederlandse akkerbouw en open grond groenteteelt (vollegrondsteelt) staan al jaren onder druk omdat de vraag om hoogwaardige producten toeneemt en er steeds minder gewasbeschermingsmiddelen zijn toegelaten. Nederlandse akkerbouwers kunnen hun concurrentie positie alleen behouden als de oogst aanzienlijk geoptimaliseerd wordt.

Binnen een consortium van bedrijven en kennisinstellingen is er twee jaar lang gewerkt aan het beantwoorden van diverse vraagstukken van akkerbouwers en producenten van landbouwmachines.

Door het toepassen van visuele inspectie kan effectiever geoogst worden, bijvoorbeeld door selectieve oogst waarbij de oogst gefaseerd wordt en steeds de beste en meest volgroeide producten geoogst worden. Dit is van toepassing op de broccoliteelt. Ook kan visuele inspectie ingezet worden voor diverse kwaliteitscontroles zoals bemeten van aardappelen, defectendetectie van uien en het classificeren van wortelen. Een andere interessante richting is het gebruik van civiele drones voor het monitoren van het groeiproces en kwaliteit van gewassen terwijl ze nog niet geoogst zijn.

Centraal binnen dit project is de volgende onderzoeksvraag: “Hoe kunnen we effectief gebruik maken van visuele inspectiemethodes om de productie van akkerbouw en vollegrondsteelt te optimaliseren?”

Door op de onderstaande link te klikken kunt u videos en presentaties bekijken van dit project.

Op 22 januari 2015 heeft het afsluitende symposium van dit project plaatsgevonden op de NHL Hogeschool. Diverse antwoorden op deze onderzoeksvraag zijn middels presentaties van deelprojecten gepresenteerd op dit symposium. Hieronder vindt u een overzicht van de presentaties:

Openingslezing ‘Ontwikkelingen en Trends in Computer Vision’ door J. vd Loosdrecht (NHL Kenniscentrum Computer Vision)

Automatische broccoli meting door K. Dijkstra (NHL Kenniscentrum Computer Vision), E. Pekkeriet (Wageningen UR) en P. Blok (Wageningen UR)

Automatische tarrering van aardappelen door J. Broeders (Ana Vita)

Automatische classificatie van wortelen door M. Dijkstra (NHL Kenniscentrum Computer Vision)

Automatische classificatie van uien door K. Dijkstra (NHL Kenniscentrum Computer Vision) en S. Holwerda (Holwerda b.v.)

Aardappel perceel inspectie door J. Postma (Kenniscentrum Computer Vision) en J. van der Woerd (HLB b.v.)

Toepassingen van civiele drones in de praktijk door R. Westerhoff (Droneview)

NLR: regelgeving door Martin Joosse (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium)

Twirre: Architectuur voor geautomatiseerde UAVs gebruikmakende van uitwisselbare standaard componenten J vd Loosdrecht (NHL Kenniscentrum Computer Vision)

Een aantal demonstraties van automatiseringsoplossingen die zijn voorgesteld binnen dit project zijn hieronder weergeven in de vorm van video’s.

Automatisch meten van Aardappelen:

Automatisch classificeren van Wortelen:

Automatisch herkennen van Correcte en Defecte Uien:

Automatische maatbepaling van Broccoli: