Nieuw lectoraat Data Science en een supercomputer voor verwerking Big Data

Het lectoraat & kenniscentrum Computer Vision heeft een mini-super-computer aangeschaft. De specificaties:4 Xeon cores, 512GB RAM, 98TB hard disk, 4 x NVIDIA Tesla P100s with NVLINK (14.000 cores). Samen met de nieuwe lector Data Science, Ionnis Katramados, gaan we deze computer inzetten om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden van Deep Learning.

Zie ook het volgende bericht: https://www.nhl.nl/nieuws/nhl-zet-supercomputer-voor-analyse-big-data

The NHL Centre of Expertise in Computer Vision has purchased a mini-super-computer. Configuration: 44 Xeon cores, 512GB RAM, 98TB hard disk, 4 x NVIDIA Tesla P100s with NVLINK (14.000 cores). We will use this computer to expand our possibilities with Deep Learning in collaboration with the new NHL professor Data Science, Ioannis Katramados .

Leave a Reply