News

Nieuw lectoraat Data Science en een supercomputer voor verwerking Big Data

Het lectoraat & kenniscentrum Computer Vision heeft een mini-super-computer aangeschaft. De specificaties:4 Xeon cores, 512GB RAM, 98TB hard disk, 4 x NVIDIA Tesla P100s with NVLINK (14.000 cores). Samen met de nieuwe lector Data Science, Ionnis Katramados, gaan we deze computer inzetten om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden van Deep Learning.

Zie ook het volgende bericht: https://www.nhl.nl/nieuws/nhl-zet-supercomputer-voor-analyse-big-data

The NHL Centre of Expertise in Computer Vision has purchased a mini-super-computer. Configuration: 44 Xeon cores, 512GB RAM, 98TB hard disk, 4 x NVIDIA Tesla P100s with NVLINK (14.000 cores). We will use this computer to expand our possibilities with Deep Learning in collaboration with the new NHL professor Data Science, Ioannis Katramados .

Lectoraat & Kenniscentrum Computer Vision winnaar RAAK-award 2016

Het project “Smart Vision for UAVs” heeft de jury prijs voor de RAAK-award 2016 gewonnen! De juryprijs is in Den Haag uitgereikt door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Met de RAAK-award zet Regieorgaan SIA goed praktijkgericht onderzoek in de spotlights, verbreedt het de bekendheid van het onderzoek aan hogescholen en stimuleert het de kwaliteit van het onderzoek. Zie hier voor meer informatie over het project en de reactie van de jury.

sia_17-00-4-van-6

Klaas Dijkstra en Jaap van de Loodrecht nemen de prijs in ontvangst. Rechts staat de winnaar van vorig jaar: Jan Benders van de HAN. Op de achtergrond muzikant Emil Landman. Fotograaf Sven Weijman.